Dziś mamy 19 marca 2019, wtorek, imieniny obchodzą:

26 marca 2018

Szkoła ma już nowoczesną pracownię. Komputery będą służyły dzieciom

fot. pow.

fot. pow.

Od dziś w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego działa nowoczesna pracownia # terminalowa.

Powstała ona przy wsparciu ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na potrzeby funkcjonującej w szkole świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci zagrożonych wykluczeniami. W ciągu dnia pracownia służyć będzie również celom dydaktycznym, w godzinach popołudniowych – wykorzystywana będzie na potrzeby świetlicy terapeutycznej oraz innych form zajęć dodatkowych. W ramach działania utworzono 26 stanowisk terminalowych vCloudPoint [S100] zero client terminal.  Pracownię wyposażono m.in. w Serwer ProData Onyx, system serwerowy WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 16Lic NL Acdmc CoreLic, oprogramowanie NetSupport School oraz dostęp do Internetu.

-Bardzo się cieszę, że w Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego powstała nowoczesna pracownia, która będzie służyła dzieciom.  Dzięki zaś dobrej współpracy i działalności GKPiRPA  możliwe było sfinansowanie tego przedsięwzięcia – podkreśla Burmistrz Kcyni Marek Szaruga.

 Zastosowanie w procesie rewalidacyjnym technologii informacyjnej nabiera szczególnego znaczenia, gdyż komputer przez swoją atrakcyjność techniczną, a nawet pewną tajemniczość sam sobą wywołuje zainteresowanie. Użycie komputera przynosi znaczną pomoc przy utrwalaniu reguł, zasad i rozwijaniu sprawności. Model edukacji z pomocą komputera pozwala na efektywniejsze przygotowanie młodego człowieka do funkcjonowania we współczesnym świecie. Ma on kolosalne znaczenie zwłaszcza przy kształceniu dzieci niepełnosprawnych. Komputer z odpowiednim programem edukacyjnym, czy specjalnymi urządzeniami pomagającymi osobom niepełnosprawnym przynosi duże postępy w nauce, terapii pedagogicznej i rewalidacji, a także w logopedii. Nawet dzieci nadpobudliwe, pracując przy komputerze potrafią znacznie wydłużyć czas koncentracji uwagi i są bardziej zmotywowane do podejmowania wysiłku – podkreśla Michał Poczobutt dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Czochralskiego.  Wykorzystanie komputera do realizacji zajęć terapeutycznych może pełnić dwojaką funkcję: sprzyjać aktywizowaniu uczniów, wywoływać ich pozytywną motywację do nauki poprzez uatrakcyjnianie procesu dydaktycznego oraz wzbogacić proces kształcenia o nowe środki ilustracji procesów i obiektów poznawanych – dodaje Dyrektor SP.

 Komputer stanowi szczególne narzędzie wspierające proces edukacyjny. Jest ogromną atrakcją dla ucznia, która wywołuje pozytywną motywację do uczenia się, pobudza jego aktywność. Jego multimedialny charakter daje możliwość oddziaływania wielozmysłowego, pozwala usprawniać koordynację wzrokowo – ruchową, usprawnia manualnie, uruchamia emocje, które prawidłowo wykorzystywane stają się sprzymierzeńcem nauczyciela w osiąganiu pozytywnych efektów kształcenia. Uczniowie o obniżonej sprawności poznawczej cechują się niechęcią do nauki. Komputer wywołuje atrakcyjność techniczną, wywołuje zainteresowanie, pozytywną motywację do pracy i do nauki. Dzięki swej atrakcyjności komputer powoduje, że codzienna nauka staje się przyjemnością, oczekiwaną z utęsknieniem.

 Dziękuję Przewodniczącej GKPiRPA p. Annie Borkowskiej, Zastępcy Kierownika M-GOPS w Kcyni p. Agnieszce Witkowskiej oraz Burmistrzowi Kcyni p. Markowi Szarudze za wspólne działanie, której efektem jest nowoczesna pracownia – podsumowuje Dyrektor Michał Poczobutt.

materiał: Anna Duda-Nowicka

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 0 3

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Projekt łóżka producenta z Bydgoszczy w „Werandzie”

Sypialnia to jedno z najważniejszych wnętrz w domu. W tym pomieszczeniu spędzamy znaczącą część doby, w związku z czym wszystkie meble powinny być dobrze dopasowane do indywidualnych potrzeb.

(czytaj więcej)
0

Młodzi na rynku pracy w kujawsko-pomorskim. Sprawdzamy statystyki

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2017 r. w #województwie kujawsko-pomorskim sytuacja ludzi młodych na rynku pracy była trudniejsza niż ogółu populacji. Grupę tę charakteryzowały niższy współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia.

(czytaj więcej)
0

Jak długo żyją mieszkańcy kujawsko-pomorskiego? Zobacz statystyki

Od ostatniej dekady ubiegłego stulecia obserwowane jest w Polsce wydłużanie się #przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach.

(czytaj więcej)
0

Ranking najlepszych szamponów dla psów

Poniższe zestawienie uwzględnia topowe produkty z kategorii „szampony dla psów”, które posiadają wzorcowe opinie w internecie oraz są najczęściej kupowane. Kosmetyki, które znalazły się w rankingu są więc warte zakupu.

(czytaj więcej)