Dziś mamy 18 lipca 2018, środa, imieniny obchodzą:

Rolnictwo

17 lipca 2018 1

Wsparcie dla krajowych producentów. Opracowano plan stosowania środków ochrony roślin

„Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony # roślin na lata 2018-2022” – to wsparcie dla krajowych producentów. Przepisy te pomagają w wytwarzaniu wysokiej jakości żywności, spełniającej wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa konsumenta, przy zminimalizowaniu negatywnej presji na środowisko naturalne.

(czytaj więcej)
17 lipca 2018 0

Wymagania programu azotanowego. Zaczną obowiązywać od 26 lipca

Od 26 lipca 2018 roku na obszarze całego kraju będą obowiązywać wymagania #programu azotanowego.

(czytaj więcej)
14 lipca 2018 8

Rolnicy i sadownicy protestują. Niskie ceny skupu owoców to zmowa cenowa?

W piątek, 13 lipca rolnicy i sadownicy zorganizowali w Warszawie protest. Sprzeciwiają się przede # wszystkim niskim cenom skupu owoców.

(czytaj więcej)
13 lipca 2018 0

Derogacja w zakresie zazielenienia. Sprawdź szczegóły

Na wniosek ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego Komisja Europejska przygotowała #decyzję umożliwiającą rolnikom w Polsce skorzystanie z odstępstwa od zakazu prowadzenia produkcji na ugorach w roku 2018 w ramach zazielenienia.

(czytaj więcej)
12 lipca 2018 0

Pomoc producentom świń. Sprawdź, na jakich zasadach będzie udzielana

Rada Ministrów przyjęła 11 lipca rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w #sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z uchwałą w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej programu pomocowego dla producentów świń, którzy w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa zaprzestali produkcji świń.

(czytaj więcej)
11 lipca 2018 2

Zaprawy neonikotynoidowe do rzepaku. Wydano zezwolenie czasowe

Na wniosek Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Minister #Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwolił 9 lipca br. na czasowe - na okres do 120 dni - wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS.

(czytaj więcej)
05 lipca 2018 0

Grupy producenckie zyskują na popularności. Można otrzymać dotację na ich założenie

Wnioski o przyznanie wsparcia na "Tworzenie grup producentów i organizacji producentów" # PROW 2014 - 2020 można składać od 30 lipca do 14 września 2018 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Wniosek należy złożyć osobiście, albo przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej. Termin i zasady przyznawania wsparcia zostały podane przez Prezesa ARiMR w ogłoszeniu opublikowanym 29 czerwca na portalu Agencji (pełna treść ogłoszenia - otwórz) oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

(czytaj więcej)
05 lipca 2018 0

Aktualny stan zagrożenia suszą. Dotyczy coraz większej grupy roślin

Według Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w dalszym w Polsce ciągu #występuje susza rolnicza, która dotyczy coraz większej grupy roślin.

(czytaj więcej)
03 lipca 2018 20

Pomoc dla młodych rolników. Mogą otrzymać nawet 100 tys. zł premii

100 tys. zł bezzwrotnej premii dla młodych rolników - wnioski można składać od # 29 czerwca do 30 lipca 2018 r.

(czytaj więcej)
03 lipca 2018 1

Kwoty wolne od potrąceń uległy zmianie. Sprawdź szczegóły

Od dnia 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie # ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

(czytaj więcej)
03 lipca 2018 0

Nawet 900 tys. zł wsparcia. Wnioski można składać do 27 lipca

W terminie od 28 czerwca do 27 lipca 2018 r. można ubiegać się o pomoc na inwestycje #w "Modernizację gospodarstw rolnych" związane z produkcją prosiąt (obszar A), produkcją mleka krowiego (obszar B) czy produkcją bydła mięsnego (obszar C). Poprzedni nabór wniosków o tego typu wsparcie przeprowadzony został od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r.

(czytaj więcej)
28 czerwca 2018 0

Ministerstwo informuje. Skup zbóż i nasion możliwy także w niedziele i święta

W związku z przepisami ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w # niedziele i święta oraz w niektóre inne dni ( Dz.U. z 2018 r. poz.305, z późn. zm.) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w porozumieniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Głównym Inspektorem Pracy informują, że ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w palcówkach handlowych w niedziele i święta nie dotyczą skupu nasion rzepaku i innych nasion roślin rolniczych.

(czytaj więcej)
27 czerwca 2018 0

Susza panuje w całej Polsce. Nasz region bardzo dotknięty brakiem opadów

Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach opublikował # kolejne opracowanie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski oraz upraw: zbóż ozimych i jarych, kukurydzy na ziarno i kiszonkę, rzepaku i rzepiku, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin bobowatych.

(czytaj więcej)
27 czerwca 2018 0

Składki na ubezpieczenia społeczne rolników. Sprawdź, ile wynoszą

W Monitorze Polskim z 14.06.2018 r., poz. 551, opublikowano Obwieszczenie #Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 04.06.2018 r. w sprawie wysokości miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2018 r.

(czytaj więcej)
26 czerwca 2018 2

Termin składania wniosków mija 10 lipca. Trzeba się liczyć z sankcjami finansowymi

Kto złożył do 15 czerwca wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich za #2018 r. może liczyć na to, że otrzyma należne płatności w pełnej wysokości.

(czytaj więcej)
14 czerwca 2018 0

ARMiR zwiększyła środki na pomoc producentom trzody. To aż 15 mln złotych

ARiMR informuje, że w planie finansowym ARiMR na 2018 r. zwiększona została o # 15 mln zł, tj. do kwoty 56,5 mln zł, wysokość środków przewidzianych na udzielanie i wypłatę w 2018 roku pomocy w formie nieoprocentowanej pożyczki dla producentów świń z terenów objętych ASF na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych (symbol NP2). Obecnie w Biurach Powiatowych ARiMR zawierane są kolejne umowy pożyczek z producentami świń.

(czytaj więcej)
13 czerwca 2018 4

Warsztaty z oceny bydła mięsnego

11 czerwca w sołectwie Radzicz Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego #zorganizowało warsztaty, których głównym tematem były metody oceny żywca wołowego w Stanach Zjednoczonych i w Polsce.

(czytaj więcej)
13 czerwca 2018 0

Miesiąc temu weszła w życie ustawa. Zawarto już ok. 4,5 tys. umów

Niespełna miesiąc temu weszła w życie ustawa umożliwiająca zawieranie nowego #rodzaju umowy cywilnoprawnej jako podstawy świadczenia pomocy przy zbiorach. Zawarto już ok. 4,5 tys. takich umów.

(czytaj więcej)
0

Projekt łóżka producenta z Bydgoszczy w „Werandzie”

Sypialnia to jedno z najważniejszych wnętrz w domu. W tym pomieszczeniu spędzamy znaczącą część doby, w związku z czym wszystkie meble powinny być dobrze dopasowane do indywidualnych potrzeb.

(czytaj więcej)
0

Ludność, urodzenia, zgony, małżeństwa... Sprawdzamy statystyki za 2017 rok

W 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 20,9 tys. urodzeń żywych. #Było to o 1,1 tys. więcej niż w 2016 r. Jednocześnie wzrosła liczba zgonów. W 2017 r. zmarło 21,3 tys. osób – o 727 osób więcej niż w 2016 r.

(czytaj więcej)
0

„Rodzina 500+” i inne świadczenia w liczbach. Ile osób otrzymało wsparcie?

Rządowym programem „Rodzina 500+” realizowanym w 2017 roku objęto 3 845 tys. dzieci #do 18 lat. Świadczenie wychowawcze otrzymywało około 3 797 tys. dzieci, a dodatek 500+ w pieczy zastępczej ponad 47 tys. dzieci.

(czytaj więcej)
0

Ranking najlepszych szamponów dla psów

Poniższe zestawienie uwzględnia topowe produkty z kategorii „szampony dla psów”, które posiadają wzorcowe opinie w internecie oraz są najczęściej kupowane. Kosmetyki, które znalazły się w rankingu są więc warte zakupu.

(czytaj więcej)