Dziś mamy 21 czerwca 2024, piątek, imieniny obchodzą:

Rolnictwo

20 czerwca 2024 0

Wsparcie na bioasekurację. Refundacja 100 procent wydatków

Producenci rolni, którzy prowadzą gospodarstwo rolne, w którym utrzymywane są #świnie, mogą – od 3 do 26 lipca 2024 r. – składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 100 proc. wydatków poniesionych w roku 2024 r. na działania związane z bioasekuracją.

(czytaj więcej)
20 czerwca 2024 0

Wsparcie dla producentów owoców i warzyw. Od dziś nabór wniosków

Od 20 czerwca do 22 lipca 2024 r. organizacje producentów owoców i warzyw #mogą się ubiegać o dofinansowanie na realizację działań, które mają zapisane w swoich programach operacyjnych. Wsparcie jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski można składać wyłącznie drogą internetową.

(czytaj więcej)
17 czerwca 2024 0

Składka w III kwartale. Ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie

Kasa informuję, że Uchwałą Nr 5 Rady Ubezpieczenia Społecznego# Rolników z dnia 6 czerwca 2024 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2024 r.

(czytaj więcej)
16 czerwca 2024 1

Trwa kampania dopłat bezpośrednich i obszarowych. Nabór do 1 lipca

Trwa kampania dopłat bezpośrednich i obszarowych# 2024. Nabór potrwa do 1 lipca. Dotychczas złożono blisko 956 tys. wniosków. Na wprowadzanie zmian w deklaracjach bez konsekwencji finansowych rolnicy mają czas do 16 lipca. Wnioski będzie można składać jeszcze do 26 lipca, ale w tzw. okresie sankcyjnym, czyli za każdy dzień roboczy opóźnienia kwota płatności będzie pomniejszana o 1 proc.

(czytaj więcej)
14 czerwca 2024 0

Rozwój małych gospodarstw i premie dla rolników. Wnioski elektroniczne

Rolnicy, którzy złożyli wnioski o wsparcie w ramach dwóch interwencji #realizowanych z budżetu PS WPR 2023-2027: I.10.5 Rozwój małych gospodarstw oraz I.11 Premie dla młodych rolników, mogą składać wnioski o płatność za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE).

(czytaj więcej)
14 czerwca 2024 2

Dopłaty za miniony rok. 95 procent rolników otrzymało płatności

Do 13 czerwca 2024 r. dopłaty bezpośrednie za# 2023 r. trafiły na konta 1,178 mln rolników. ARiMR stara się wypłacać pieniądze jak najsprawniej.

(czytaj więcej)
13 czerwca 2024 0

Do kiedy wnioski? Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF

27 czerwca 2024 r. ruszy nabór wniosków na inwestycje #zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Pula środków wynosi 230 mln zł. Wsparcie będzie finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

(czytaj więcej)
10 czerwca 2024 0

Trwa wypłata płatności końcowych. Sprawdź, czy numer konta jest właściwy

Do 7 czerwca 2024 r. dopłaty bezpośrednie za 2023 r. trafiły #na konta 1,157 mln rolników. ARiMR stara się wypłacać pieniądze jak najsprawniej.

(czytaj więcej)
08 czerwca 2024 1

Powierzchnia upraw nasiennych w Polsce. Porównanie z innymi krajami

Powierzchnia upraw nasiennych w Polsce #na tle innych krajów UE w 2023r.

(czytaj więcej)
06 czerwca 2024 0

Pomoc dla producentów kukurydzy. Do rozpatrzenia już niewiele wniosków

Nabór wniosków o wsparcie dla producentów kukurydzy #odbył się między 21 a 29 lutego 2024 r. i wówczas złożono ich ponad 172 tys. Ponieważ wynikająca z zadeklarowanego zapotrzebowania kwota nie przekroczyła limitu (1 mld zł), nie było potrzeby stosowania współczynnika korygującego. Do 6 czerwca 2024 r. Agencja wypłaciła ponad 714 mln zł, które trafiły do 168,15 tys. rolników. Do rozpatrzenia zostało niewiele wniosków.

(czytaj więcej)
06 czerwca 2024 0

Interwencje w sektorze owoców i warzyw. Wkrótce nabór wniosków

Ogłoszenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o naborze wniosków# o przyznanie pomocy dla interwencji w sektorze owoców i warzyw w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

(czytaj więcej)
05 czerwca 2024 1

Premie dla młodych rolników. Kto może ubiegać się o pomoc?

Wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników #będzie można składać od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r. wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. Wsparcie to jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 - 2027.

(czytaj więcej)
03 czerwca 2024 0

Pomoc dla producentów zbóż. Dokumenty przyjmowane do środy

Producenci pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub #mieszanek zbożowych, którzy sprzedali ziarno między 1 stycznia a 31 maja 2024 r. mogą składać wnioski o wsparcie do 5 czerwca. Stawki dopłat do hektara wynoszą od 740 zł do 1620 zł, a pula środków na dofinansowanie w ramach tego naboru to 2,1 mld zł.

(czytaj więcej)
02 czerwca 2024 2

Nowa dyrektywa PE. Dotyczy dżemów, soków i miodów

24 maja br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowano dyrektywę #Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany dyrektyw Rady odnoszących się do miodu, soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, dżemów owocowych, galaretek i marmolady oraz słodzonego przecieru z kasztanów przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz do niektórych rodzajów częściowo lub całkowicie odwodnionego mleka konserwowanego przeznaczonego do spożycia przez ludzi. Przepisy wchodzą w życie 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie muszą wdrożyć dyrektywę do 14 grudnia 2025r. i stosować nowe przepisy od 14 czerwca 2026r.

(czytaj więcej)
02 czerwca 2024 1

Wsparcie na zalesianie gruntów rolnych. Można składać wnioski

Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku można się ubiegać #o wsparcie na: zalesianie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych i zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych. Wszystkie cztery interwencje są finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wnioski można składać wyłącznie drogą internetową.

(czytaj więcej)
01 czerwca 2024 5

Nieoprocentowane pożyczki dla producentów świń. W jakiej kwocie?

Producenci świń mogą złożyć wniosek o udzielenie# nieoprocentowanej pożyczki na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych. Wniosek o pożyczkę należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń.

(czytaj więcej)
31 maja 2024 1

Dziś ostatni dzień na złożenie wniosku. Nabór dla pszczelarzy

Tylko do 31 maja 2024 r. można ubiegać się o dofinansowanie# do przezimowanych rodzin pszczelich. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Budżet na ten cel to 80 mln zł. Dotychczas dokumenty złożyło blisko 41 tys. pszczelarzy.

(czytaj więcej)
28 maja 2024 2

Piątek ostatnim dniem na złożenie wniosku. Wsparcie dla pszczelarzy

Do 31 maja 2024 r. można ubiegać się o dofinansowanie #do przezimowanych rodzin pszczelich. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Budżet na ten cel to 80 mln zł. Dotychczas dokumenty złożyło blisko 35 tys. pszczelarzy.

(czytaj więcej)
0

Wspólne ćwiczenia przeciwkryzysowe. Współdziałanie służb

16 czerwca 2024 r. 8 Kujawsko-Pomorska Brygada# Obrony Terytorialnej szkoliła się wspólnie z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Celem ćwiczeń w miejscowości Wielgie było zgrywanie działań służb w ramach zarządzania kryzysowego na wypadek klęski żywiołowej. W działaniach uczestniczyli przedstawiciele samorządu lokalnego razem z Wójtem Gminy.

(czytaj więcej)
0

Blisko 1000 wypadków z udziałem motocykli. "Dajcie się zauważyć"

Sprzyjająca aura sprawia, że od początku roku na drogach# jest wyraźnie więcej niechronionych uczestników ruchu drogowego, w szczególności motocyklistów. W tym czasie dochodzi, niestety, do większej liczby zdarzeń drogowych z udziałem jednośladów. Od początku roku zginęło już 102 użytkowników motocykli!

(czytaj więcej)
0

Zbliża się czas odpoczynku. Nie zapominaj o bezpieczeństwie na drogach

Już w najbliższy piątek zakończenie roku szkolnego, początek pierwszego wakacyjnego weekendu #i pierwszych wakacyjnych wyjazdów. W podróży najważniejszy jest nie tylko komfort i tempo przemieszczania się, ale przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników dróg. Przypominamy o najważniejszych zasadach i dobrych praktykach. Ponadto wskażemy, gdzie kierowcy pojadą nowymi odcinkami dróg, z których podczas zeszłorocznych wakacji nie mogli jeszcze skorzystać.

(czytaj więcej)
0

Grillowa patera, czyli obiad na grillu dla rodziny i przyjaciół. Sprawdź!

Macie zamiar zorganizować grillową ucztę? Takie #spotkania z obfitością dań i smaków są teraz bardzo popularne, zarówno w restauracjach, jak na prywat-nych imprezach. Dzielcie się jedzeniem, kosztujcie, a przed wszystkim dobrze się bawcie!

(czytaj więcej)