Dziś mamy 20 czerwca 2019, czwartek, imieniny obchodzą:

21 maja 2019

Informacja dla mieszkańców. Nastąpią zmiany w prawie użytkowania gruntów

fot. archiwum

fot. archiwum

Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w # prawo własności 17.05.2019 roku.

W związku ze zmianami w prawie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe Burmistrz Kcyni w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia wyda zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.).

Zaświadczenie dostarczone będzie na adres wskazany w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią. Stosownie do art.7 ust.6 i 7 cytowanej ustawy właściciel gruntu ma obowiązek wnoszenia opłaty przez okres 20 lat.

Jednocześnie w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić Burmistrzowi Kcyni na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu 20-to letniego okresu.

W związku z powyższym Zaświadczenie będzie zawierało informację o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Kcynia, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, przysługuje na podstawie Uchwały Nr IX/81/2019 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy wnoszeniu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów bonifikata od tej opłaty w wysokości:
1) 30 % w roku, w którym nastąpiło przekształcenie
2) 20% w drugim roku po przekształceniu
3) 10% w trzecim roku po przekształceniu.

Osoby zainteresowane dokonaniem opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów proszone są o przybycie do Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami ul. Dworcowa 8, 89-240 Kcynia niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia .

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami pod numerem telefonu (52) 589-37-42.

materiał: Anna Duda-Nowicka

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu.

Oceń artykuł: 0 0

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Projekt łóżka producenta z Bydgoszczy w „Werandzie”

Sypialnia to jedno z najważniejszych wnętrz w domu. W tym pomieszczeniu spędzamy znaczącą część doby, w związku z czym wszystkie meble powinny być dobrze dopasowane do indywidualnych potrzeb.

(czytaj więcej)
0

Młodzi na rynku pracy w kujawsko-pomorskim. Sprawdzamy statystyki

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2017 r. w #województwie kujawsko-pomorskim sytuacja ludzi młodych na rynku pracy była trudniejsza niż ogółu populacji. Grupę tę charakteryzowały niższy współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia.

(czytaj więcej)
0

Jak długo żyją mieszkańcy kujawsko-pomorskiego? Zobacz statystyki

Od ostatniej dekady ubiegłego stulecia obserwowane jest w Polsce wydłużanie się #przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach.

(czytaj więcej)
0

Ranking najlepszych szamponów dla psów

Poniższe zestawienie uwzględnia topowe produkty z kategorii „szampony dla psów”, które posiadają wzorcowe opinie w internecie oraz są najczęściej kupowane. Kosmetyki, które znalazły się w rankingu są więc warte zakupu.

(czytaj więcej)