Dziś mamy 21 maja 2019, wtorek, imieniny obchodzą:

12 marca 2019

Aktywizacja lokalnej społeczności. Zostaną przeprowadzone dwa nabory

fot. archiwum

fot. archiwum

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” (LGD) informuje, iż na przełomie marca i kwietnia # 2019 r. przeprowadzone zostaną dwa nabory wniosków o powierzenie grantów przyczyniających się do aktywizacji lokalnej społeczności, w tym seniorów, dzieci i młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, osób bezrobotnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podmioty zainteresowane uzyskaniem wsparcia ze środków będących w dyspozycji Partnerstwa dla Krajny i Pałuk zapraszamy do udziału w bezpłatnym Szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy i wypełniania wniosków o powierzenie grantów:
- termin szkolenia: 19. marca 2019 r. (wtorek), godz. 15.00 – 18.00;
- miejsce szkolenia: Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią, ul. Mickiewicza 3, sala merytoryczna (na parterze).

Miejsce szkolenia dostosowane jest do potrzeb osób z dysfunkcją ruchową. W przypadku innych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o podanie takiej informacji najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem szkolenia w celu odpowiedniego przygotowania miejsca szkolenia.

Zgłoszenia udziału należy dokonać pod nr tel.: 607822019 lub e-mail: biuro@rlks.naklo.pl w terminie do 18.03.br. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga: Uczestnicząc w szkoleniu Grantobiorca na etapie ubiegania się o wsparcie może uzyskać punkty za kryterium: „Doradztwo biura LGD” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o powierzenie grantów (1 pkt – Grantobiorca ukończył szkolenie z zakresu sporządzania wniosku o powierzenie grantu zorganizowane przez biuro LGD).

Do udziału w szkoleniu, a tym samym do realizacji projektów na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Partnerstwo dla Krajny i Pałuk zachęca m.in. organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, ośrodki pomocy społecznej i domy kultury, pracowników świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej oraz ośrodków terapii uzależnień.

Na realizację projektów z zakresu:
- aktywizacji społeczno-zawodowej, która obejmuje m.in. doradztwo zawodowe, kursy i szkolenia zawodowe, a także staże i praktyki oraz pośrednictwo pracy, można uzyskać dofinansowanie w wysokości max. 150 000,00 zł;
- aktywizacji społecznej, obejmującej m.in. działania animacyjne, integracyjne, działalność klubów młodzieżowych oraz klubów seniora, organizację wydarzeń kulturalnych, można otrzymać dofinansowanie w wysokości max. 50 000,00 zł.

Celem działań realizowanych w formie projektów objętych grantami wybieranych i rozliczanych przez LGD ma być aktywna integracja oraz powrót na rynek pracy osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczeniem społecznym z powiatu nakielskiego.

materiał: Monika Żydek 

Autor nie wyraża zgody na komentowanie artykułu. 

Oceń artykuł: 0 2

Czytaj również

udostępnij na FB
0

Projekt łóżka producenta z Bydgoszczy w „Werandzie”

Sypialnia to jedno z najważniejszych wnętrz w domu. W tym pomieszczeniu spędzamy znaczącą część doby, w związku z czym wszystkie meble powinny być dobrze dopasowane do indywidualnych potrzeb.

(czytaj więcej)
0

Młodzi na rynku pracy w kujawsko-pomorskim. Sprawdzamy statystyki

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w IV kwartale 2017 r. w #województwie kujawsko-pomorskim sytuacja ludzi młodych na rynku pracy była trudniejsza niż ogółu populacji. Grupę tę charakteryzowały niższy współczynnik aktywności zawodowej oraz wskaźnik zatrudnienia.

(czytaj więcej)
0

Jak długo żyją mieszkańcy kujawsko-pomorskiego? Zobacz statystyki

Od ostatniej dekady ubiegłego stulecia obserwowane jest w Polsce wydłużanie się #przeciętnego trwania życia we wszystkich województwach.

(czytaj więcej)
0

Ranking najlepszych szamponów dla psów

Poniższe zestawienie uwzględnia topowe produkty z kategorii „szampony dla psów”, które posiadają wzorcowe opinie w internecie oraz są najczęściej kupowane. Kosmetyki, które znalazły się w rankingu są więc warte zakupu.

(czytaj więcej)